வைரமுத்து பாட்டிருந்தும், வருத்தப்படும் கோடைமழை பிரியங்கா

கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்த படத்துக்கு உரிய  களம் கிடைக்கவில்லை என்றால் வருத்தமாகத்தான் இருக்கும் . அந்த வருத்ததில் இப்போது இருக்கிறார்கள் கோடைமழை கதாநாயகி பிரியங்காவும் இயக்குனர் கதிரவனும் . கோடைமழை? யாழ் தமிழ்த்திரை என்ற எழில் மிக்க பெயர் கொண்ட தயாரிப்பு …

Read More