ஹாலிவுட் சண்டை நடிகர் ந(+அ)டிக்கும் ‘இது வேதாளம் சொல்லும் கதை’

‘தன் முயற்சியில் இருந்து சற்றும் மனம் தளராத விகிரமாதித்தன் மீண்டும் மரத்தின் மீதேறி வேதாளத்தின் உடலை தூக்கிக் கொண்டு இறங்க, வேதாளம் விக்கிரமாதித்தனிடம் “விகிரமாதித்தா சற்று நில்.நான் ஒரு கதை சொல்லி இறுதியில் ஒரு கேள்வி கேட்பேன் . அதற்கு தக்க …

Read More