டைக்கு ”பை பை ….. ஷாம்பூவுக்கு ”ஹாய் ஹாய் !”

டை அடிச்சு கஷ்டப்பட்டு கண்ணீர் வந்தது அந்த காலம்.. ஷாம்பூ போட்டாலே கலர் வரும் இந்த காலம்..!!   உச்சிமுதல் உள்ளங்கால் வரை நரைமுடிக்கு தீர்வு விஐபி ஹேர் கலர் ஷாம்பூ..!    யெஸ்…. !   தமிழ் திரையுலகில் வெற்றிகரமான …

Read More