ஜல்லிக்கட்டுக்காக சீறிப் பாயும் ‘இளமி’

பசுமாட்டின் வழியே நமக்கு கிடைக்கும் பாலில் ஏ 1 மற்றும் ஏ 2 என்று இரண்டு வகை உண்டு . இதில் ஏ 2  பாலின் மூலம் புற்றுநோய் வரும் வாய்ப்பு அதிகம் .  ஜெர்சி பசு உள்ளிட்ட  அந்நிய நாடுகளில் இருந்து …

Read More