“திரையின் வழியே சமூக சமத்துவம் – வெற்றிமாறனின் முயற்சி!!

“திரையின் வழியே சமூக சமத்துவம்”என்கிற கோட்பாட்டை  நிறுவ சமூக ரீதியாகவும் ,பொருளாதார ரீதியாகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களுக்காக இலவச சினிமா பயிற்சி வெற்றிமாறனின் ஆதரவோடு  புதிய முயற்சியாக நடக்கவிருக்கிறது  IIFC -International Institute of Film and Culture – வெற்றி மாறன் , ராஜ நாயகம் …

Read More