விஞ்ஞானமும் ஜாலியுமாய் ‘ஜிகிரி தோஸ்த் ‘

பிரதீப் ஜோஸ் தயாரிப்பில் எஸ் பி அர்ஜுன் , ஹக்கா இணை தயாரிப்பில் ,  ஷங்கரிடம் 2. 0 படத்தில் பணியாற்றியவரும் , திறந்த புத்தகம், கால் நூற்றாண்டுக் காதல், நீங்க நல்லவரா கெட்டவரா ஆகிய குறும்படங்களை இயக்கியவரும் குறும்படத்துக்காக விருது பெற்றவருமான அரண் …

Read More