ஜித்தன் 2 @ விமர்சனம்

வாடகை வீட்டு ஓனர்களின் அடாவடியால் பாதிக்கப்படும் ஒரு தந்தையும் மகனும் பல  வீடுகள் மாறியே மாறியே நொந்து போகிறார்கள் . ஒரு நிலையில் தந்தை இறந்து விட , சொந்தமாக  வீடு வாங்கும மகன் (ஜித்தன் ரமேஷ்)  அதற்கு தந்தையின் பெயரை …

Read More