முன்னோடி @ விமர்சனம்

ஸ்வஸ்திக் சினிவிஷன் பி.லிட் சார்பில்   சோஹம் அகர்வால்,   எஸ் .பி.டி.ஏ.ராஜசேகர் ஆகியோர் தயாரிக்க, அர்ஜுனா , யாமினி பாஸ்கர், வினு கிருத்திக் , நிரஞ்சன் , சுமன் , சுரேஷ் , பாண்டியன் , ஆகியோர் நடிப்பில்  எஸ் …

Read More

விரும்பாமல் பார்க்கப் போய் வியக்க வைத்த ‘முன்னோடி’

ஸ்வஸ்திக் சினிவிஷன் பி.லிட் சார்பில்   சோஹ ​ம் அகர்வால்  எஸ் .பி.டி.ஏ.ராஜசேகர் ஆகியோர் தயாரிக்க, அர்ஜுனா , யாமினி பாஸ்கர், வினு கிருத்திக் , நிரஞ்சன் , சுமன் , சுரேஷ் , பாண்டியன் , ஆகியோர் நடிப்பில்  எஸ் …

Read More