குருகல்யாண் இசையில் ஃபர்ஃபக்ட் விஜய் ஆன்த்தம்’

தனிப் பாடல்களுக்கு இசை அமைத்தோ அல்லது அவற்றை எழுதியோ பாடியோ  அதன் வழியே சினிமாவில் வாய்ப்புத் தேடியது அந்தக் காலம் . ஆனால் சினிமாவில் வாய்ப்புப் பெற்ற பின்னும் தனி ஆல்பங்களை உருவாகும் அளவுக்கு ஒரு புதிய மாற்றம் வந்துள்ளது . …

Read More