“துளசி நாயரால் எல்லாம் போச்சு “

இதைச் சொல்ல உங்களுக்கு என்ன யோக்கியதை என்று ஒரு கேள்வியை கேட்கலாம் …. ரவி கே சந்திரனை பார்த்து ! 55 கோடி பட்ஜெட் பலரின் மூன்று வருட உழைப்பு இவற்றில் ‘யான்’ என்ற டப்பா   படத்தை எடுத்து ஊத்தி …

Read More