அயலி @ விமர்சனம்

எஸ்ட்ரெல்லா ஸ்டோரீஸ் பட நிறுவனம் சார்பில் எஸ் . குஸ்மாவதி தயாரிக்க, அபி நக்ஷத்ரா, அனு மோள், முத்துப் பாண்டி, லவ்லின், அருவி மதன், சிங்கம் புலி, காயத்ரி , லிங்கேஸ் நடிப்பில் முத்துக் குமார் கதை எழுதி இயக்கி zee 5  …

Read More