தென்னிந்திய திரைப்பட பைனான்சியர்கள் சங்கம் உதயம்!

திரைப்படத்  துறையில், அதிகமாக முதலீடு செய்பவர்களான சினிமா பைனான்சியர்களுக்காக அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு  சங்கம்  உதயமானது. தென்னிந்திய திரைப்பட பைனான்சியர்கள் சங்கம் (South Indian Film Financiers Association – SIFFA) என்று பெயரிடப்பட்ட இந்த சங்கத்தின் அறிவிப்பு விழா  நடைபெற்றது. தென்னிந்திய திரைப்பட …

Read More