”சிறுவர்கள் இந்தப் படத்திற்கு வர வேண்டாம்” – ‘ரா .. .ரா .சரசுக்கு ராரா…’ படத்தின் தயாரிப்பாளரின் தில் அறிவிப்பு

பொதுவாக ஒன்று செய்யாதே என்றால் அதை செய்யும் உலகம் இது. இதை சரியாகப் புரிந்து கொண்டு இருக்கிறது ‘ரா .. .ரா .சரசுக்கு  ராரா…’ படக்குழு . அதே நேரம் அவர்களுக்கு  நல்ல எண்ணமும் இருக்கிறது . அதனால்தான் தலைப்பில் இருக்கிற …

Read More