விஷால் வெளியிட்ட துளசி நியூஸ்

திரைப்படத் தயாரிப்பாளர்கள் ,  கலைஞர்களுக்கும் பத்திரிக்கைகள்  மற்றும் பத்திரிக்கையாளர்களுக்கும் இடையே தகவல் பாலமான பத்திரிக்கை தொடர்பாளர் என்ற துறையை உருவாக்கிய  பிலிம் நியூஸ்’ ஆனந்தன்,  அதோடு நின்றுவிடவில்லை  தொழிலுக்கும் அப்பாற்பட்டு சினிமாவை நேசித்த காரணத்தால் தமிழ் சினிமா பற்றிய அனைத்துப் புள்ளி …

Read More