உலக மொழிகளில் படம் தயாரிக்க விரும்பும் ஜான் சுதிர்

ஒரு தயாரிப்பாளர் ஒரே நேரத்தில் ”நான் தமிழ் தெலுங்கு என்று இரு மொழிப் படங்கள் மூணு எடுக்கறேன் . இந்திப் படம் ரெண்டு எடுக்கறேன் . சீனா , ஜப்பான் , ஹாங்காங் மொழிப்படங்களில் தயாரிப்பாளராக இணையறேன் . நம்ம படங்களை …

Read More