ஒரு லட்சம் குடும்பத்துக்கு வேலை வாய்ப்புக்குக் காரணமாகும் விஜய் சேதுபதி

வாடிய பயிரைக் கண்டபோதெல்லாம் வாடிய வள்ளாலாரின் ஒற்றை வரியை உயிர்நாதமாகக் கொண்ட ‘மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை’,’ கடைசி விவசாயி’என்கிற இரட்டை காவியப் படங்களைத் தயாரித்த விஜய் சேதுபதி கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக, சத்தமில்லாமல் செய்து வரும் சாதனை ஒன்று உண்டு.     கடந்த …

Read More