மீண்டும் புதிய ரமணி Vs ரமணி திரைத்தொடர்,  ‘ரமணி Vs ரமணி 3.0’

மீண்டும் வந்துவிட்டார்கள் ரமணி Vs ரமணி.  இந்த முறை இன்னும் பெரிதாக, இன்னும் சிறப்பாக, மிக நவீனமாக !    பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் அது பார்வையாளர்களின் விருப்பபட்டியலில் முக்கிய இடத்தை பெற்றிருக்கும். தொடர் இயக்குனர் நாகாவின் “ரமணி Vs ரமணி” . …

Read More