826 நாட்களுக்குப் பிறகு விஷ்ணு விஷாலின் அடுத்த படம் !

ஒரு பெரிய இடைவெளிக்குப் பிறகு இன்று பத்திரிக்கையாளர்களை சந்தித்த நடிகர் விஷ்ணு விஷால் அதையே ஆரம்ப விசயமாக வைத்துப் பேச ஆரம்பித்தார்.  என்ன….  ‘பெரிய’ என்ற உண்மை மட்டும் ‘சிறிய’ என்ற வார்த்தையாக நயந்து இருந்தது .   “சிறிய இடைவெளிக்குப் …

Read More