தலைநகரம் 2 @ விமர்சனம்

Right Eye Theatres சார்பில் எஸ் எம் பிரபாகரன் மற்றும் இயக்குனர் வி இசட் துரை தயாரிக்க, சுந்தர் சி , பழக லால்வாணி, தம்பி ராமையா, ஐரா, பாகுபலி பிரபாகர் நடிப்பில் வி இசட்  துரை எழுதி இயக்கி இருக்கும் …

Read More