யுரேகா …! யுரேகாவுக்கு நைட் ஆஃப் கிரேஸ் செவாலியர் விருது !

மதுரை சம்பவம், தொப்பி, சிவப்பு எனக்கு பிடிக்கும் போன்ற திரைப்படங்களை இயக்கிய யுரேகாவுக்கு செவாலியே விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது . ஆனால் இது பிரான்ஸ் அரசே வழங்கும் புகழ் பெற்ற செவாலியே விருது அல்ல .பின்னே ? அதை விடப் பழமையானது என்கிறார் …

Read More