எறும்பு @ விமர்சனம்

சுரேஷ் ஜி என்பவர் தயாரித்து இயக்க, சார்லி, எம் எஸ் பாஸ்கர், ஜார்ஜ் மரியான், மோனிகா சிவா, சக்தி ரித்விக், சூசன் ஜார்ஜ், பரவை சுந்தரம்பாள் நடிப்பில் வந்திருக்கும் படம்.  வட்டிக்கு பணம் தருபவனிடம் ( எம் எஸ் பாஸ்கர்) வட்டிக்குக் கடன் வாங்கி …

Read More