ஆவணப்படுத்தப்பட்ட ஆவணக் காப்பகம்

தமிழ் சினிமாவின் நூறாண்டு கால தகவல்களைத் திரட்டி வரிசைப்படுத்திப்  பாதுகாக்கும் காவலனாக  திகழ்ந்தவர் பிலிம் நியூஸ் ஆனந்தன். தமிழ் நாட்டின் முதல் மவுனப் படமான கீசக வதம் படத்தை எடுத்த நடராஜ முதலியாரை தேடிச் சென்று புகைப்படம் எடுத்தது முதல் அவர் …

Read More