இன் கார் (IN CAR) @ விமர்சனம்

இன் பாக்ஸ் பிக்சர்ஸ் சார்பில் அன்ஜும் குரேஷி, சஜித் குரேஷி தயாரிக்க, ரித்திகா சிங், சந்தீப் கோயத், மனிஷ் ஜஞ்ஜோலியா, கியான் பிரகாஷ் நடிக்க,  ஹர்ஷவர்தன் எழுதி இயக்கி இருக்கும் படம் இன் கார். அதாவது ‘காரில் …’ என்று பொருள் .  …

Read More