கில்டு பிரச்சினைகள் குறித்து தலைவர் ஜாக்குவார் தங்கம்.

தென்னிந்திய திரைப்படம்  மற்றும் தொலைக்காட்சித் தயாரிப்பாளர்கள் கில்டு தலைவர் ஜாக்குவார் தங்கம் சங்கத்தில் நிலவும் பிரச்சினைகள் குறித்து பத்திரிகையாளர்களுடன் பேசினார்    ” தென்னிந்திய திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சி தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்தில் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக சில பிரச்சினைகள் சென்று கொண்டு …

Read More