பிரபுவின் 200 ஆவது படம் ‘மீன் குழம்பும் மண் பானையும் ‘

இருநூறாவது படம் என்ற மைல் கல்லைத் தொட்டு இருக்கிறார் , உலகப் பெரு நடிகர் சிவாஜி கணேசனின் புதல்வரான இளைய திலகம் பிரபு . இஷான் புரடக்சன்ஸ் சார்பில் ஆர்.ஜி.துஷ்யந்தும் அவரது மகன் அபிராமி துஷ்யந்தும் தயாரிக்க,  இளைய திலகம் பிரபு, …

Read More