ராஜாமகள் @ விமர்சனம்

ஆடுகளம் முருக தாஸ், பேபி பிரதிக்ஷா, வெலினா,  பக்ஸ் நடிப்பில் ஹென்றி எழுதி இயக்கி இருக்கும் படம்.     செல்போன் சர்வீஸ் கடை வைத்து  பிழைக்கிற ,  மகள் ( பிரதிக்ஷா) அதிகப் பாசம் கொண்ட  தகப்பனுக்கு (முருகதாஸ்)  மகள் என்ன கேட்டாலும் …

Read More