மதுரை மணிக்குறவர் @ விமர்சனம்

ஜி. காளியப்பன் தயாரிப்பில் ஹரிகுமார், மாதவி லதா, பருத்தி வீரன் சரவணன், சுமன், எம் எஸ் பாஸ்கர் நடிப்பில் ராஜ ரிஷி இயக்கி இருக்கும் படம் .  மதுரையில் மார்க்கெட்டில் அநியாயமாக  தண்டல்  வட்டி வாங்கும் ஒரு நபரைத் தண்டிக்கிறான்  நியாயமாக வட்டி வாங்கும் …

Read More