இந்தியில் சஞ்சனா சிங்

தமிழில் விஞ்ஞானி உள்பட சில படங்களில் முக்கியக் கதாபாத்திரத்திலும் சில படங்களில் ஒரு பாடல் ஆட்டம் , ஓரிரு காட்சிகள் நடிப்பு என சிறு சிறு கதாபாத்திரங்கள் என்று….. கிடைக்கும் வாய்ப்பை சிந்தாமல் சிதறாமல் பயன்படுத்திக் கொள்பவர் நடிகை சஞ்சனா சிங் …

Read More