777 சார்லி @ விமர்சனம்

பரம்வாஹ்  ஸ்டுடியோஸ் சார்பில் ரக்ஷித் ஷெட்டி மற்றும் ஜி எஸ் குப்தா தயாரிக்க, சார்லி என்ற லாப்ரடார் நாய், ரக்ஷித் ஷெட்டி, சங்கீதா சிருங்கேரி, பாபி சிம்ஹா , ராஜ் பி ஷெட்டி , டானிஷ் சைத் ஆகியோர் நடிப்பில் கிரண் …

Read More