பகடி ஆட்டம் @ விமர்சனம்

மரம் மூவீஸ் மற்றும் பரணி மூவீஸ் சார்பில் குமார் டி எஸ் மற்றும் கே. ராமராஜ் ஆகியோர் தயாரிக்க, ரகுமான், அகில்,  கவுரி நந்தா, சுரேந்தர் , மோனிகா , கருத்தம்மா ராஜ ஸ்ரீ ஆகியோர் நடிப்பில், ராம் கே சந்திரன் …

Read More