மறக்குமா நெஞ்சம் @ விமர்சனம்

Filia Entertainment Pvt Ltd. & Kuviyam Mediaworks சார்பில், ரகு எல்லூரு, ரமேஷ் பஞ்சக்னுலா, ஜனார்த்தன் சவுத்ரி, ராக்கோ யோகேந்திரன் ஆகியோர் தயாரிக்க, ரக்ஷன் , மெலினா, தீனா,மெலினா, முனீஸ்காந்த் நடிப்பில், ராக்கோ யோகேந்திரன் எழுதி இயக்கி இருக்கும் படம்.  …

Read More