றெக்க @ விமர்சனம்

கட்டாயக் கல்யாணத்தில் இருந்து  தப்பிக்க விரும்பும் பெண்களுக்கு உதவும் வக்கீல் விஜய் சேதுபதி . அப்படி அவர் ஒரு பெண்ணுக்கு உதவப் போக, அதனால் ஒரு பலமுள்ள நபரின் பகைக்கு ஆளாகிறார் .  அதனால் தங்கையின் கல்யாணத்தில் பிரச்னை வருகிறது .  …

Read More