ஒரே பாட்டால் பிரபலமான பின்னணி பாடகர் பவன்!

பாக்கணும் போல இருக்கு” படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள “உன் ரெட்ட சட கூப்பிடுது முத்தம்மா…”  தமிழகத்தின் பட்டிதொட்டி மட்டும் இன்றி, ஆஸ்திரேலியா, கனடா போன்ற வெளிநாட்டில் உள்ள தமிழர்கள் ஃபேவரைட் பாடலாகவும் பெயர் பெற்று விட்டது இந்த  ஒரே ஒரு பாடல் மூலம் புகழ்பெற்ற  பாடகர் …

Read More