கும்பாரி @ விமர்சனம்

ராயல் என்டர்பிரைசஸ் சார்பில் டி. குமாரதாஸ் தயாரிக்க,  விஜய் விஷ்வா, மஹானா, நலீப் ஜியா, ஜான் விஜய், மதுமிதா, பருத்தி வீரன் சரவணன், சாம்ஸ், செந்தி குமாரி, காதல் சுகுமார் நடிப்பில் கெவின் ஜோசப் எழுதி இயக்க, 2024 ஆம் ஆண்டின் முதல் …

Read More