சுவிஸ் வாழ் ஈழத் தமிழரின் ‘காத்தவராயன் கூத்து’

சென்ற தமிழ்த் தலை முறைகளில்  கூத்து  வடிவம் மூலமாக மக்களிடம் பெரும் ஆதரவு பெற்ற கதைகளில் ஒன்று காத்தவராயன் கதை . மதுரை வீரன் கதை போல இதுவும் மக்களைக் காக்கும் மனிதனாக விளங்கி பின் கடவுளாகவே வணங்கப்பட்ட ஒரு  கிராம …

Read More