ஒரே பாடலில் 247 எழுத்துகளும் கொண்ட ‘சொல்’ படம்

சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே – அதை  தொழுது படித்திடடி பாப்பா  – என்றான் முண்டாசுக் கவிஞன்  அதன்படி  தமிழின் உயர்வைச் சொல்ல சொல் என்ற பெயரிலேயே ஒரு படம் வருகிறது .  செம்மொழிக் கலைக்குடில் சார்பில் திருமதி விஜயா பாவண்ணன் …

Read More