தமிழ்நாடு மலையாளிகள் கூட்டமைப்பின்’ ‘ஆவணிப்பூவரங்கு’

தமிழ்நாடு  மலையாளிகள்  கூட்டமைப்பின்’  சார்பில் வருகின்ற அக்டோபர் 8 மற்றும் 9 ஆம் தேதி   ‘ஆவணிப்பூவரங்கு’ என்ற ஒரு திருவிழா, சென்னை பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலையில் உள்ள பச்சையப்பன் கல்லூரி மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது.  இதில்  ஒரு வடக்கன் வீர கதா , பழசி …

Read More