சேரனின் ‘திருமணம்’

மீண்டு(ம்) வருகிறார் இயக்குனர் சேரன் .    அன்று காதலின் ஆட்டோகிராப் தந்தவர் இன்று ‘திருமணம்’ ( என்ற படத்தை) தருகிறார் –  ‘சில திருத்தங்களுடன்’ என்ற துணைத் தலைப்போடு  !    சுயமான திருத்தம்தானே வெற்றிகரமான வாழ்க்கைக்கு பொருத்தம்  .  …

Read More

ஒரே நடிகர் நடிக்கும் முழு நீள திரைப் படம் ‘மற்றொருவன்’

தமிழில் வசனம் இல்லாத படங்கள் வந்துள்ளன . ஒரே நாளில் எடுக்கப்பட்ட படங்கள் வந்துள்ளன . ஒரே ஷாட்டில் எடுக்கப்பட்டு இரண்டு மணி நேரம் ஓடக் கூடிய படங்கள் வந்துள்ளன . ஆனால்  ஒரே மனிதன் — நபர்– நடிக்கும் படம் …

Read More