அதிரடியாய் இறங்கும் ‘ரு’

ஆனந்த் வீணா தயாரிப்பு நிறுவனம் சார்பில் வீணா ஆனந்த் தயாரிக்க, இர்பான், ரக்ஷிதா, இயக்குனர் பேரரசு, ஆதவன் ஆகியோர் நடிப்பில் சதாசிவம் எழுதி இயக்கி இருக்கும் படம் ரு. தமிழ் எண்களின் படி ரு என்பது எண் 5 ஐக் குறிக்கும் …

Read More