கெத்துல @ விமர்சனம்

திருநங்கைகளின் வாழ்க்கையை மையப்படுத்திய கதை  திரைக்கதையில்  உருவாகியிருக்கிறது ‘கெத்துல.’   கதை… அமைச்சரின் தம்பி என்ற கெத்தோடும், இளைமைத் திமிரோடும் சுற்றித்திரியும் நபருக்கு ( சலீம் பாண்டா) பெண்களைக் கடத்தி தனது ‘அந்தரங்க ஆசை’க்கு பலியாக்குவது வழக்கம். அந்த வரிசையில் மதுபானக்கூடத்தில் …

Read More