ஆறாம் நிலம் @ விமர்சனம்

ஐபிசி தமிழ் செய்தி நிறுவனம்  நடத்திய குறும்படப் போட்டியில் வென்ற ஆனந்த் ரமணன் அதே ஐ பி சி நிறுவனத்துக்காக இயக்கி இருக்கும் படம் ஆறாம் நிலம் .   குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை என்று நிலங்களை ஐந்து வகையாகப் …

Read More