இந்தியில் சஞ்சனா சிங்

தமிழில் விஞ்ஞானி உள்பட சில படங்களில் முக்கியக் கதாபாத்திரத்திலும் சில படங்களில் ஒரு பாடல் ஆட்டம் , ஓரிரு காட்சிகள் நடிப்பு என சிறு சிறு கதாபாத்திரங்கள் என்று….. கிடைக்கும் வாய்ப்பை சிந்தாமல் சிதறாமல் பயன்படுத்திக் கொள்பவர் நடிகை சஞ்சனா சிங் …

Read More

சந்தோஷ சிங் ஆன சஞ்சனா சிங்

மீகாமன் படத்தில் ஆர்யாவுக்கு உதவும் அவலப் பெண்ணாக ‘நடித்து’ கவனம் கவர்ந்த சஞ்சனா சிங்,  இப்போது சந்தோஷ சிங் ஆக இருக்கிறார் . காரணம் ? ஓங்கு தாங்கான உயரமும்,  கவர்ச்சியைத் தாங்கும் உடல் வாகும் கொண்ட சஞ்சனா சிங்கை எல்லோரும் …

Read More